Completarea declaraţiei TVA în cazul avansului primit

1462

Entitatea a încasat avansuri în luna octombrie 2017, care au fost incluse în declarația privind TVA pentru perioada L/10/2017 în boxele 1, 2 şi 11.1 ale formularului TVA12. Cum se întocmeşte declaraţia pentru următoarea lună (în noiembrie se efectuează livrarea)?

Conform prevederilor pct. 4.2 și 4.3 din Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, Anexa nr. 2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, în boxa 1 se indică valoarea livrărilor de mărfuri, servicii impozitate la cota standard efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv sumele primite ca plată anticipată (în avans) pentru aceste livrări, iar în boxa 2 se indică suma TVA calculată de la valoarea livrărilor reflectate în boxa 1, inclusiv suma TVA calculată de la plată anticipată (în avans) primită pentru aceste livrări.

În baza prevederilor pct. 4.14 din Modul de completare menționat, în subboxa 11.1 se indică valoarea TVA aferentă plăţilor anticipate (în avans), încasate de la beneficiar pentru livrările impozitate cu TVA la cota standard şi cota redusă.

În cazul în care entitatea în luna următoare (noiembrie) a efectuat livrarea respectivă, acesta va elibera factura fiscală conform prevederilor art. 117 din Codul fiscal, iar conform prevederilor art. 118 alin. (4) din Codul fiscal, urmează să efectueze înscrierea respectivă în registrul de evidenţă a livrării de mărfuri.

Prin urmare, suma TVA calculată pentru avansul primit în luna octombrie, urmează a fi ajustată prin micșorare a obligației fiscale privind TVA în luna în care are loc livrarea respectivă (noiembrie).

Ajustarea sumei TVA se va reflecta în Registrul de evidenţă a livrărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-) şi respectiv în Declaraţia privind TVA în boxa 2 (sau 4 după caz).

Generalizând cele menționate, stabilim că în luna următoare (noiembrie) în registrul de evidenţă a livrării de mărfuri, servicii contribuabilul urmează să efectueze doua înregistrări, și anume:
a) Livrarea de mărfuri, servicii;
b) Ajustarea prin micșorare (operațiunea storno) a sumei TVA aferent avansului primit anterior (octombrie).

Totodată, valoarea livrărilor de mărfuri, servicii și a sumei TVA aferentă pentru luna următoare (noiembrie) urmează a fi completată după cum este menționat mai sus (pct. 4.2 și 4.3 din Modul de completare).

În parte ce ține de suma TVA calculată de la plată anticipată (în avans) cu semnul minus (storno) pentru luna următoare (noiembrie), prevederile Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012 nu stipulează expres obligațiunea de completare a subboxei 11.1 (care are un caracter informativ), totuși, considerăm necesar a fi completată pentru a evita careva neclarități în parte ce ține de corectitudinea completării Declaraţiei privind TVA.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele