Cum calculăm impozitul pe venit la înstrăinarea unui teren

505

Cum calculăm impozitul pe venit în calitate de persoană fizică cetăţean la înstrăinarea unui teren?

Art. 39 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal stabilește că terenurile sunt active de capital.

Deci, la calcularea impozitului pe venit vom ţine cont de toate aspectele aferente activelor de capital.

Potrivit prevederilor art. 18 lit. e) din Codul fiscal, creşterea de capital definită la art. 40 alin. (7) din Codul fiscal se include în venitul brut şi reprezintă sursă de venit impozabilă cu impozitul pe venit.

Mărimea creşterii sau pierderii de capital provenite din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital este egală cu diferenţa dintre suma încasată (venitul obţinut) şi baza valorică a acestor active.

Suma creşterii de capital în perioada fiscală este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale.

Astfel, la înstrăinarea terenului persoana fizică cetățean va calcula impozitul pe venit, ținând cont de suma impozabilă a creșterii de capital, cu aplicarea cotelor prevăzute în art. 15 lit. a) din Codul fiscal (7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 33000 lei şi 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 33000 lei).

Menţionăm că baza valorică a activului de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor. Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice a activelor de capital este aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 40 din 06.02.2018.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele