Cum impozităm dividendele achitate nerezidentului?

364
Impozitarea dividendelor

Cum impozităm dividendele achitate nerezidentului?

În baza prevederilor art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art. 90 din Codul fiscal reţin şi achită un impozit în mărime de:
– 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art. 71 din Codul fiscal, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din prezentul alineat;
– 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
– 15% din sumele specificate la art. 901 alin. (31) liniuţa a treia din Codul fiscal;
– 6% din dividendele specificate la art. 71 lit. e) din Codul fiscal.

În conformitate cu prevederile art. 71 lit. e) din Codul fiscal, dividendele, inclusiv cele sub formă de acţiuni sau cote-părţi plătite de un agent economic rezident se consideră venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova.

Deci, dividendele achitate nerezidentului, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul nerepartizat aferent perioadelor fiscale altele decât cele care sunt reglementate expres, se vor impozita la sursa de plată la cota de 6%.

Menționăm că entitatea, plătitor de dividende, la efectuarea plăților în folosul nerezidentului, trebuie să țină cont și de prevederile art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, potrivit cărora dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele