Cum își justifică documentar întreprinderea cheltuielile pentru publicitatea pe rețelele de socializare?

267
Justificarea cheltuielilor pentru publicitate

Întreprinderea suportă cheltuieli pentru publicitatea produselor sale pe rețelele de socializare. Plasarea publicității este realizată de către un angajat al întreprinderii, iar achitarea pentru publicitate se efectuează prin intermediul cardului bancar al angajatului. Cum în situația dată își poate justifica documentar întreprinderea cheltuielile pentru publicitate?

Este de relatat că justificarea documentară a tranzacţiei economice urmează a fi efectuată în baza prevederilor Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007.

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) şi (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil – nemijlocit după efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului.

Totodată, în baza prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.

Prin urmare, pentru confirmarea cheltuielilor legate de plasarea publicității pe rețelele de socializare angajatul entităţii va prezenta decontul de avans privind cheltuielile suportate pentru plasarea publicității în folosul entităţii, anexând documentele primare care confirmă prestarea serviciilor de către acestea şi achitarea acestora cu cardul bancar personal.

În cazul în care publicitatea se efectuează peste hotarele Republicii Moldova, angajatul suplimentar la documentele enumerate va prezenta documente aplicate în practica internațională (de ex. invoice-ul) sau cele prevăzute de contract.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele