Cum pot beneficia de scutirea la impozitul pe venit organizaţiile necomerciale?

233
Scutirea de impozit pentru organizaţiile necomerciale

Cum pot beneficia de scutirea la impozitul pe venit organizaţiile necomerciale?

Potrivit prevederilor art. 52 alin. (2) din Codul fiscal, organizaţiile necomerciale sânt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund următoarelor cerinţe:
a) sânt înregistrate sau create în conformitate cu legislaţia şi desfăşoară activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire;
a1) activitatea economică prevăzută în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire corespunde obiectivelor şi scopurilor prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire şi rezultă nemijlocit din acestea;
b) în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire este indicată interdicţia privind distribuirea mijloacelor cu destinaţie specială, a altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau a proprietăţii între fondatori şi membri ai organizaţiei sau între angajaţii ei, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei necomerciale;
c) mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară, proprietatea organizaţiei sânt utilizate în scopurile prevăzute de statut, de regulament sau de alt document de constituire;
d) nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat, cu excepţia plăţilor salariale îndreptate în favoarea acestuia;
e) nu susţin partidele politice, blocurile electorale sau candidaţii la funcţii în cadrul autorităţilor publice şi nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau din proprietate pentru finanţarea acestora.

Începând cu 1 ianuarie 2017, prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, a fost modificat art. 52 alin. (4) din Codul fiscal, potrivit căruia dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează din data înregistrării organizației la Ministerul Justiţiei.

Prevederile art. 52 alin. (4) din Codul fiscal în redacția Legii nr. 281 din 16.12.2016 sunt aplicate doar de organizațiile necomerciale înregistrate la Ministerul Justiţiei începând cu anul 2017, iar organizațiile necomerciale înregistrate până la data 01.01.2017, vor utiliza scutirea la impozitul pe venit în modul prevăzut în art. 52 alin. (4) din Codul fiscal în redacția anterioară.

În cazul în care nu sânt respectate cerinţele prevăzute la art. 52 alin. (2) din Codul fiscal, organizaţia necomercială urmează a fi supusă impozitării în modul general stabilit.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele