Cum pot fi deduse în scopuri fiscale cheltuielile de reparaţie a autocamioanelor?

520
Deducerea cheltuielilor de reparaţii a autocamioanelor

Entitatea utilizează în activitate două autocamioane, iar pe parcursul anului suportă cheltuieli de reparaţie a acestora. Cum se determină cheltuielile ce pot fi deduse în scopuri fiscale din cheltuielile respective?

Potrivit prevederilor art. 27 alin. (8) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii se efectuează după cum urmează:
a) dacă cheltuielile suportate pe parcursul perioadei fiscale pentru reparaţia proprietăţii nu depăşesc 15% din baza valorică a categoriei respective de proprietate (determinată fără a lua în considerare schimbările pe parcursul perioadei fiscale respective), cheltuielile în cauză vor fi permise spre deducere în perioada fiscală respectivă;
b) dacă cheltuielile suportate pe parcursul perioadei fiscale pentru reparaţia proprietăţii depăşesc 15% din baza valorică pentru fiecare obiect a categoriei I de proprietate şi baza valorică a categoriilor II-V de proprietate, mărimea acestui surplus se consideră drept cheltuieli pentru recondiţionare şi se reflectă la majorarea bazei valorice pentru fiecare obiect a categoriei I de proprietate şi baza valorică a categoriilor II-V de proprietate.

Modul privind determinarea la deducere a cheltuielilor ce țin de reparația proprietății entității este reglementat de Regulamentul privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 289 din 14 martie 2007.

Totodată, depăşirea limitei privind cheltuielile pentru reparaţie, precum şi suma cheltuielilor pentru reparaţie permisă la deducere se determină prin completarea formularului specificat în anexa nr. 2 la Regulamentul privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele