Cum se atestă rezidenţa pe teritoriul Republicii Moldova în scopuri fiscale?

675
Rezidenţa contribuabilului în scopuri fiscale

Cum se atestă rezidenţa pe teritoriul Republicii Moldova pentru contribuabili în scopuri fiscale?

Atestarea statutului de rezident al Republicii Moldova pentru persoanele fizice și juridice se efectuează în baza articolului „Persoane vizate” din Convențiile (Acordurile) pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietare (capital).

Confirmarea rezidenței se realizează în baza certificatului de rezidență (forma 1-DTA-13), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova.

Certificatul respectiv se eliberează și se autentifică de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prin aplicarea semnăturii şi a ștampilei.

Menţionăm că potrivit prevederilor art. 5 pct. 5) din Codul fiscal, rezident este:
a) orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos:
i) are domiciliu permanent în Republica Moldova, inclusiv:
– se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare;
– este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare;
ii) se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal;
b) orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică a cărei activitate este organizată sau gestionată în Republica Moldova ori al cărei loc de bază de desfăşurare a activităţii este Republica Moldova.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele