Cum se impozitează ajutoarele materiale oferite persoanelor terţe, neangajate la entitate?

357
Cum se impozitează ajutoarele materiale

Entitatea pe parcursul anului acordă ajutor material persoanelor terțe care nu sunt angajați ai entității. Cum se impozitează aceste ajutoare materiale?

În baza prevederilor art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art. 5 pct. 20) din Codul fiscal, reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap.101, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art. 18 din Codul fiscal. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art. 20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital.

Deci, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie în conformitate cu prevederile art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursă de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în marime de 7% din plaţile efectuate în folosul persoanei fizice.

Relatăm că, art. 92 din Codul fiscal stabilește obligațiunea de achitare a impozitelor reținute la sursa de plată și prezentarea către organele fiscale și contribuabili a documentelor privind plățile și/sau impozitele reținute.

Suma plății, precum și suma impozitului reținut din acestea se vor reflecta în Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14), care se prezintă Serviciului Fiscal de Stat în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plățile.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele