Cum se impozitează dobânda obţinută de persoanele juridice şi fizice de la instituţiile financiare în Republica Moldova?

352
Cum se impozitează dobânda

Cum se impozitează dobânda obţinută de persoanele juridice şi fizice de la instituţiile financiare în Republica Moldova pe parcursul anului 2017?

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (7) din Legea nr. 1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, nu se impozitează, pînă la 1 ianuarie 2020, dobînzile persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor înregistrate într-o formă de organizare juridică a activităţii de întreprinzător, de la depozitele bancare, valorile mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni şi valorile mobiliare, care sînt instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi certificatele bancare de depozit şi cambiile bancare; depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Prin urmare, ce ţine de persoanele fizice cetăţeni menţionăm că dobânzile obţinute în anul 2017 de la depozitele de la băncile de pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt venituri impozabile şi nu urmează a fi declarate.

Referitor la dobânzile persoanelor juridice (sau fizice înregistrate într-o formă de organizare juridică a activităţii de întreprinzător) rezidente obţinute de la depozitele bancare de peste hotarele ţării, este de menţionat că potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii îl constituie venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător, de persoanele care desfăşoară servicii profesionale, precum şi de persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiţiei.

Deci, persoanele juridice sau fizice (înregistrate într-o formă de organizare juridică a activităţii de întreprinzător) urmează să declare venitul sub formă de dobândă obţinut de la instituţiile financiare din Republica Moldova, să achite impozitul pe venit şi să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele