Cum mai vedem banii inapoi, daţi inclusiv din greşeală la stat?

444

Căteodată multora dintre noi ni se întâmplă să facem plăţi eronate la bugetul public naţional sau plăţi mai mari decât era necesar. Dacă plătim mai puţin, este cine să ne tragă de urechi. Ce se întâmplă însă dacă achităm statului mai mult decât era nevoie, inclusiv din greşeală? Cum ni se restituie banii?

În baza prevederilor art. 176 alin. (1) din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor când legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului se face în modul şi în termenele stabilite la art. 175 din Codul fiscal numai dacă acesta nu are restanţe.

Persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începând cu 1 iunie – pentru cele prezentate în mod electronic şi 1 iulie – pentru cele prezentate pe suport de hârtie, cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.

Cererea privind restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitatea de întreprinzător, se depune de către persoana fizică (sau de reprezentantul legal al acesteia) la organul fiscal teritorial în a cărui rază se deservește.

Modelul cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitatea de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere sunt prevăzute în Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 134
din 30.05.2017
(publicat în Monitorul Oficial nr. 181-189 din 09 iunie 2017).

Totodată, potrivit prevederilor art. 176 alin. (3) și (4) din Codul fiscal, dacă suma plătită în plus şi suma care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită nu au fost restituite în termen de 45 de zile de la data primirii cererii de către organul fiscal sau în alt termen prevăzut de legislaţia fiscală, pentru perioada cuprinsă între data primirii cererii şi data compensării de către Trezoreria de Stat, contribuabilului i se plăteşte o dobândă, calculată şi prezentată de către contribuabil organului cu atribuţii de administrare fiscală. Calculul dobânzii se efectuează conform modului stabilit în articolul menționat.

În cazul impozitelor şi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale, ordinul de plată va fi întocmit de organul fiscal în baza documentelor prezentate de acest serviciu. Plata dobânzii se va efectua din bugetul în care au fost vărsate impozitele şi taxele respective.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele