Dacă entitatea nu are angajaţi sau activitate trebuie prezentată lunar IPC18?

562

O întrebare actuală care îi frământă pe mulţi antreprenori este necesitatea prezentării dării de seamă IPC18 în cazul în care entitatea nu are activitate sau nu are angajaţi. Care-s prevederile legislaţiei la acest capitol?

Formularul dării de seamă IPC18 a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017. În tabelul nr.3 din darea de seamă menționată contribuabilii urmează să declare contribuțiile de asigurări sociale și informația privind evidența nominală a asiguraților.

Potrivit prevederilor art. 92 alin. (2) din Codul fiscal, plătitorii veniturilor prezintă Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

Totodată, art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 489-XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, stabilește că plătitorii contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat sânt obligaţi să prezinte declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţia privind evidența nominală a asiguraților, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, iar în cazul lichidării – în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării bilanțului de lichidare, cu excepția persoanelor fizice specificate la lit. b), pentru care este stabilit un alt termen de prezentare a declarației ce vizează contribuțiile de asigurări sociale.

Astfel, deoarece articolul 5 din Legea nr. 489-XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale nu prevede careva cazuri de neprezentare a dării de seamă IPC18, entităţile chiar dacă în luna de gestiune nu calculează plăți salariale sau alte recompense, sunt obligate să prezinte darea de seamă IPC18, indicând indicii “0”.

În acest sens menţionăm că termenul de prezentare a dării de seamă IPC18 pentru luna ianuarie 2018 a expirat la 26.02.2018.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele