Declaraţia nu s-a prezentat în termen. Ce sancţiuni riscăm?

334
Termenul de prezentare a declarațiilor fiscale

Întreprinderea noastră a prezentat Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2017 cu întârziere de câteva zile. Ce sancţiuni riscăm dacă vom fi verificaţi de Serviciul Fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, sânt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513 din Codul fiscal, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.

În baza prevederilor 83 alin. (4) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai târziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.

Potrivit prevederilor art. 260 alin. (2) din Codul fiscal, prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale se sancţionează cu o amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, dar nu mai mult de 2 000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate tardiv.

Totodată, conform prevederilor art. 234 alin. (11) din Codul fiscal, amenzile prevăzute la art.260 alin. (1), (2) şi (3) din Codul fiscal, nu se aplică în cazul în care nu apar obligaţii suplimentare privind impozite şi/sau taxe.

Prin urmare, în cazul examinat pot fi 2 situaţii:
– nu apar obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit;
– entitatea are obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit pentru perioada 2017.

În prima situaţie entitatea nu poate fi sancţionată cu amenda menţionată la art. 260 alin. (2) din Codul fiscal pentru neprezentarea în termen a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, dacă nu apare obligaţia suplimentară privind impozitul pe venit în baza art. 234 alin. (11) din Codul fiscal.

În situaţia a 2-a entităţii îi va fi aplicată amenda respectivă (în mărime de 200 lei) şi calculată, după caz, majorare de întârziere de la suma impozitului neachitat în termen.

De asemenea, menţionăm că potrivit prevederilor art. 3011 din Codul contravenţional, neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă fiscale se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale (de la 300 lei la 600 lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Conform prevederilor art. 16 pct. 6) din Codul contravenţional, persoana cu funcţie de răspundere (persoană căreia, într-o întreprindere, instituţie, organizaţie, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, într-o autoritate publică centrală sau locală, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin lege, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie, organizatorice ori economice) este pasibilă de răspundere contravenţională pentru săvârşirea unei fapte prevăzute de prezentul cod în cazul:
a) folosirii intenţionate a atribuţiilor sale contrar obligaţiilor de serviciu;
b) depăşirii vădite a drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege;
c) neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.

Astfel, la prima vedere în ambele situaţii precăutate, persoanei cu funcţie de răspundere din cadrul entităţii (conducător, contabil etc.) urmează să-i fie aplicată amendă contravenţională pentru neprezentarea în termen a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru perioada anului 2017. Însă, urmează să ţinem cont de termenul de prescripţie prevăzut de Codul contravenţional şi anume în baza prevederilor art. 30 alin. (2)–(4) din Codul contravenţional, termenul general de prescripţie a răspunderii contravenţionale este de 12 luni.

Termenul de prescripţie curge de la data săvârşirii contravenţiei. În cazul contravenţiei continue şi contravenţiei prelungite, termenul de prescripţie curge de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau a inacţiunii.

Respectiv, aplicarea sancţiunii contravenţionale va depinde de termenul de prescripţie de 12 luni. Dacă s-au scurs mai mult de 12 luni, atunci persoanei cu funcţie de răspundere din cadrul entităţii nu-i poate fi aplicată amenda contravenţională pentru neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă fiscale.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele