E bine să ştii: scutirile şi deducerile la impozitul pe venit în anul 2018

3881
scutirile şi deducerile la impozitul pe venit în anul 2018

Deoarece suntem la început de an, e bine să ştim care sunt scutirile şi deducerile pentru persoanele fizice la impozitul pe venit în anul 2018.

Deci, potrivit prevederilor actuale ale Codului fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 11280 lei pe an.

Totodată, suma scutirii personale, va constitui 16800 lei pentru orice persoană care:
a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;
b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;
f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

Și scutirile acordate soţiei (soţului) au fost modificate. Astfel, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie va avea dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 11280 lei. Această scutire se oferă doar în cazul în care soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

Scutirile pentru persoanele întreţinute la fel au fost puţin majorate, şi constituie 2520 lei pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie pentru care scutirea constituie 11280 de lei anual.

Conform prevederilor Codului fiscal, persoana întreţinută este cea care:
– este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, rudă de gradul doi în linie colaterală;
– are un venit ce nu depăşeşte suma de 11280 lei anual.

Scutirea pentru persoanele întreţinute se va acorda din luna următoare lunii apariţiei acestui drept în condiţiile respectării cerinţelor prevăzute de lege.

De asemenea menţionăm că veniturile obţinute în mărime totală de până la 33000 lei anual cota impozitului pe venit constituie 7%, iar veniturile obţinute în mărime ce depăşeşte suma de 33000 lei anual se vor impozita la cota de 18%.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele