Este permisă activitatea de transport în regim taxi fără utilizarea MCC?

480
transport în regim taxi fără utilizarea MCC

Care sunt prevederile actuale ale legislației în vigoare la capitolul utilizării maşinilor de casă şi de control la prestarea serviciilor de transport în regim taxi? Este permisă activitatea respectivă fără utilizarea MCC?

Potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar, respectînd reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.

Conform pct. 4 din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998), la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru tranzacţiile comerciale cu consumatorii, contribuabilii sânt obligaţi să utilizeze MCC.

Această obligativitate se extinde asupra tuturor subdiviziunilor (filială, reprezentanţă, oficiu, secţie, magazin, depozit, unitate comercială, unitate de prestări servicii (inclusiv unitate de transport-taxi) etc.) în care contribuabilul primeşte plăţile pentru tranzacţiile comerciale (consumatorul achită plata).

În baza prevederilor art. 254 din Codul fiscal, efectuarea ncasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi de control, în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei, se sancţionează cu amendă de 7000 de lei.

Totodată, efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de casă şi de control existente se sancţionează cu amendă de 5000 de lei.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 2541 alin. (1) din Codul fiscal, efectuarea transporturilor auto de călători prin servicii ocazionale, inclusiv turistice sau în regim de taxi, fără a dispune de licenţă pentru acest gen de activitate (copia autorizată a licenţei), foaie de parcurs, listă de control sau contract de prestări servicii pentru traficul intern de călători şi documente de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, în cazul în care achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar sau prin alt instrument de plată, inclusiv bon de casă emis de maşina de casă şi de control a agenţilor transportatori, a agenţiilor de vînzare a biletelor, a agenţiilor turistice sau copie a dispoziţiei de plată, constituie activitate ilicită, care se sancţionează cu amendă de 3000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport.

Prin urmare, activitatea de transport în regim taxi fără utilizarea MCC nu este permisă, iar pentru neutilizarea MCC la efectuarea încasărilor în numerar agentul transportator se sancţionează cu amendă în mărime de 5000 lei, iar conducătorul mijlocui de transport cu amendă în mărime de 3000 lei conform prevederilor menţionate.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele