Fiscul nu mai este în drept să verifice unele categorii de venituri ale persoanelor fizice

538
Unele venituri ale persoanelor fizice nu mai pot fi supuse controalelor fiscale

Potrivit modificărilor operate în Legea nr. 1164 din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, Serviciului Fiscal de Stat i-au fost retrase drepturile de verificare în cadrul controalelor fiscale a veniturilor obținute până la 31 decembrie 2017 de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, din care au fost reținute și achitate la buget impozitul în conformitate cu prevederile art. 901 alin. (35) din Codul fiscal și veniturile specificate la art. 20 lit. y) și y2) din Codul fiscal.

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (34) din Legea nr. 1164/1997, veniturile obținute până la 31 decembrie 2017 de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, din care a fost reținut și achitat la buget impozitul în conformitate cu art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, și veniturile specificate la art. 20 lit. y) și y2) din Codul fiscal nu sânt pasibile de verificare în cadrul controalelor fiscale.

Se au în vedere veniturile de la predarea materiei prime secundare, inclusiv a deşeurilor şi a reziduurilor de hârtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), de metale feroase şi neferoase, a reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora şi ambalajului returnabil, a acumulatoarelor electrice uzate precum şi cele obţinute de la livrarea laptelui natural.

Totodată, nu sunt pasibile de verificare în cadrul controalelor fiscale veniturile obținute până la 31 decembrie 2017 de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată în cazul în care din aceste venituri a fost reținut și achitat la buget impozitul în conformitate cu prevederile art. 901 alin. (35) din Codul fiscal.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 24 alin. (35) din Legea nr. 1164/1997, achizițiile efectuate până la 31 decembrie 2017 de către persoanele juridice de la persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, din care a fost reținut și achitat la buget impozitul în conformitate cu art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, și achizițiile specificate la art. 20 lit. y) și y2) din Codul fiscal nu sânt pasibile de verificare în cadrul controalelor fiscale.

La fel, au fost introduse prevederi aferente şi perioadelor începând cu 1 ianuarie 2018 şi anume conform prevederilor art. 24 alin. (36) din Legea nr. 1164/1997, achizițiile efectuate de către persoanele juridice de la persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, din care a fost reținut și achitat la buget impozitul în conformitate cu art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, și achizițiile specificate la art. 20 lit. y) și y2) din Codul fiscal nu sânt pasibile de verificare, în cadrul controalelor fiscale, în cazul în care nu depășesc suma de 300 de mii de lei cumulativ pe parcursul unui an fiscal pentru fiecare persoană fizică în parte.

Totodată, conform prevederilor art. 901 alin.(5) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, din care a fost reţinut şi achitat la buget impozitul în conformitate cu alin.(35) din prezentul articol, şi veniturile specificate la art. 20 lit. y) și y2) din Codul fiscal sânt pasibile de verificare, în cadrul controalelor fiscale, în cazul în care depăşesc suma de 300 de mii de lei cumulativ pe parcursul unui an fiscal.

Menţionăm că noile prevederi ale art. 24 din Legea nr. 1164/1997 şi art. 901 alin.(5) din Codul fiscal au intrat în vigoare din 01.01.2018, fiind operate modificări prin Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017.

În concluzie relatăm că Serviciul Fiscal de Stat nu mai este în drept să verifice veniturile menţionate mai sus obţinute de persoanele fizice:
a) indiferent de cuantumul acestora, pentru perioadele de până la 31.12.2017;
b) în sumă ce nu depăşesc 300 de mii de lei cumulativ pe parcursul unui an fiscal, pentru perioadele care încep cu 1 ianuarie 2018.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele