Fiscul va examina la distanță cazurile de încalcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor

179
Examinare la distanță a cazurilor de încalcare a legislației și a contestațiilor contribuabililor

Astăzi, 28 iulie 2017 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 265-273 (sinteza economico-financiară a căruia poate fi accesată pe Portalul Taxexpert) a fost publicat Ordinul nr. 166 din 19 iunie 2017 al Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încalcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a şedinţei de examinare.

Potrivit ordinului, în vederea facilitării comunicării contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat, asigurării posibilității contribuabililor de a participa la examinarea cazului de încalcare a legislației sau examinare a contestațiilor, fără suportarea de către aceștia a unor cheltuieli suplimentare pentru deplasarea în afara unității administrativ-teritoriale unde au sediul/adresa juridică/domiciliul, în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) pct. 4) din Codul fiscal, se aprobă Regulamentul privind examinarea la distanță a cazurilor de încalcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a şedinţei de examinare, conform anexei.

Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării, deci astăzi.

Regulament respectiv stabilește procedura de examinare la distanță a cazurilor de încalcare a legislației și a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a şedinţei de examinare, arhivarea şi păstrarea înregistrărilor video și audio digitale, eliberarea copiilor înregistrărilor video și audio la solicitare contribuabilului şi menţinerea sistemului digital de înregistrare video și audio în stare funcţională.

Prevederile Regulamentului sunt aplicabile în cazul în care contribuabilul a optat pentru examinarea cazului de încălcare/a contestației la distanță cu ajutorul Sistemului unic de comunicare online al SFS.

Prevederile Regulamentului sunt aplicabile pentru reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat și a contribuabililor, implicați în procesul de examinare la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor cu înregistrarea video și audio digitală.

Participanților la ședință, la solicitare, li se va oferi o copie digitală a înregistrării ce va fi transferată pe suportul static de informații propriu.

Persoana desemnată prin Ordinul SFS responsabilă de arhivarea și păstrarea înregistrărilor video și audio a ședințelor va asigura prezentarea unei copii a înregistrării solicitate.

Înmânarea unui exemplar a înregistrării video și audio digitală a ședinței către contribuabil se va efectua contra semnătură.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele