A fost publicat formularul tipizat al dării de seamă „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare” (Forma BIJ 17)

1301
Calculul impozitului pe bunurile imobiliare Forma BIJ 17

Astăzi, în Monitorul Oficial nr. 162-170 a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare şi instrucțiunii privind modul de completare a acestuia (nr. 108, 19 mai 2017) prin care a fost aprobat formularul tipizat al dării de seamă „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17).

Totodată a fost aprobată şi Instrucțiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17), conform anexei nr. 2.

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se prezintă de către contribuabili începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2017.

La data intrării în vigoare a Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 108, 19 mai 2017 se abrogă Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea formularului tipizat al calculului la impozitul pe bunurile imobiliare şi instrucțiunea privind modul de completare a acesteia nr. 495 din 10 iunie 2015.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele