Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea şi funcționarea piețelor

244
Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea şi funcționarea piețelor

Ministerul Economiei remite spre examinare și coordonare Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea şi funcționarea piețelor”.

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea piețelor a fost elaborat în vederea asigurării implementării prevederilor art. 12 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, elaborarea proiectului respectiv constituie măsură de implementare a Strategiei de dezvoltate a comerțului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020, fiind parte componentă a Planului de acțiuni pentru anii 2017-2018 privind implementarea Strategiei respective, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 948 din 25 noiembrie 2013.

Prin aprobarea proiectului respectiv se urmărește crearea cadrului juridic național unificat pentru domeniul reglementat, bazat pe concepte juridice clar definite, care să reglementeze activitatea piețelor comerciale, drepturile și obligațiunile comercianților și cele ale administratorilor pieţei, precum și anumite aspecte ale raporturile tripartite ce apar între aceştia doi şi autoritatea administraţiei publice locale responsabilă de dezvoltarea social-economică a fiecărei localităţi.

Proiectul stabilește reguli clare și transparente pentru desfăşurarea comerţului în pieţe prin asigurarea accesului liber în piață a vînzătorilor și consumatorilor, asigurarea unei infrastructuri comode şi sigure în vederea comercializării produselor/prestării serviciilor, modalitatea de atribuire a locurilor de vînzare în piaţă, mărfurile interzise comercializării în pieţe etc.

Alte norme inovative cuprinse în proiect vizează obligativitatea utilizării “cartelei comerciantului” – aplicabilitatea căreia, vine să eficientizeze eforturile depuse întru diminuarea comerţului neautorizat. Concomitent, proiectul creează condiţii favorabile producătorilor agricoli autohtoni, prin utilizarea “certificatului de producător”, în scopul susţinerii comercializării produselor agricole obţinute în gospodăriile proprii.

Astfel, prin acest proiect se urmărește și soluționarea legală a problemei persistente pe parcursul ultimilor ani în ceea ce privește facilitarea obținerii locurilor de vînzare în pieţe pentru producătorii agricoli autohtoni. Protejarea intereselor naționale în activitatea economică este unul din drepturile fundamentale, asigurarea respectării cărora revine statului prin intermediul autorităţilor sale de profil.

În acest context, atât în lege, cât şi în proiectul actului normativ propriu-zis şi-au găsit relevanţă şi astfel de norme cum ar fi:

  • oportunitatea utilizării de către producătorii agricoli autohtoni al “certificatului de producător” eliberat de către primarul localităţii;
  • asigurarea producătorilor agricoli autohtoni cu locuri de vînzare în pieţele agroalimentare şi mixte, prin stabilirea minimului de 50 la sută din suprafaţa comercială şi respectiv 30 la sută din suprafaţa comercială a fiecărui tip de piaţă.

Respectivul proiect poate fi examinat aici.

Data limită pentru comentarii este 30.11.2017.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele