Important! Serviciul Fiscal nu mai primește dări de seamă pe suport de hârtie.

261
Dări de seamă

Începând cu 1 martie Serviciul Fiscal de Stat nu mai primește dări de seamă pe suport de hârtie de la agenții economici care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi.

Cauza acestui comportament are la bază modificarea art. 187 al Codului fiscal.

Potrivit prevederilor art. 187 alin. (21) lit. d) din Codul fiscal, Darea de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, începând cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi.

Pentru a beneficia de servicii fiscale electronice este necesar:
– deținerea semnăturii electronice (emisă de către orice operator acreditat în domeniul eliberării semnăturilor electronice din Republica Moldova – Î.S. „Fiscservinform”, Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale”, Orange S.A. sau Moldcell S.A.);
– obținerea accesului la modalitatea de raportare electronică prin încheierea unui Acord de conectare la serviciile fiscale electronice cu Î.S. „Fiscservinform”.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele