Impozitul din salariul pentru luna septembrie

454

Întreprinderea noastră achită salariul în primele zile ale lunii următoare. Ținând cond de reforma fiscală ce a intrat în vigoare din 01.10.2018, apare întrebarea privind impozitul pe venit din salariul angajaților aferent lunii septembrie pe care trebuie să-l reținem, conform prevederilor lunii septembrie sau deja în baza noilor prevederi ale legislație?

Potrivit prevederilor art. 15 lit. a) din Codul fiscal (în vigoare din 01.10.2018), suma totală a impozitului pe venit se determină pentru persoane fizice, întreprinzători individuali şi medicii de familie titulari ai practicii, care exercită activitate profesională independentă – în mărime de 12% din venitul anual impozabil.

Până la 01.10.2018, după cum știți, cota impozitului pe venit pentru persoanele fizice și întreprinzătorii individuali era stabilită în dependență de venitul impozabil și anume:
– 7% din venitul anual ce nu depășea suma de 33000 lei;
-18% din venitul anual ce depășea suma de 33000 lei.

Totodată, conform prevederilor art. 3 alin. (41) din Codul fiscal, procedura fiscală se aplică în timpul şi la locul aplicării, dacă legea nu prevede altfel.

Deci, entitățile care nu au achitat până la 30.09.2018 salariul pentru luna septembrie sau pentru oricare altă perioadă anterioară, vor reține la sursa de plată impozit pe venit conform noilor prevederi legale, respectiv în mărime de 12%.

La fel, de astăzi 01.10.2018 se reduce contribuția angajatorului la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat aferentă salariilor angajaților de la 23% la 18%.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele