În ce formă se prezintă declarația privind TVA de către neplătitorul TVA?

668

Entitatea nu este plătitoare de TVA, dar este obligată să prezinte declaraţia privind TVA ca urmare a importului de servicii. În ce formă se prezintă Serviciului Fiscal de Stat declarația privind TVA in cazul respectiv?

Potrivit prevederilor art. 94 lit. c) din Codul fiscal, subiecţii impozabili cu TVA sânt persoanele juridice şi fizice, cu excepţia organizaţiilor social-politice, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15) din Codul fiscal, care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sânt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A.

Deci, neplătitorul TVA dacă importă servicii devine subiect impozabil cu TVA, respectiv este obligat să prezinte declaraţia privind TVA pentru perioada în care a avut loc importul serviciilor.

În conformitate cu prevederile art. 187 alin.(21) din Codul fiscal, darea de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma și în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat, după cum urmează:
b) începând cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecții înregistrați în calitate de plătitori ai TVA;
c) începând cu 1 iulie 2016 – de către subiecții care au, conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte;
d) începând cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situația din 1 ianuarie 2016 aveau angajați mai mult de 5 salariați;
e) începând cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începând cu anul 2017 – de către subiecții care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției;
f) începând cu 1 ianuarie 2017 – de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației.

Prin urmare, entitatea neplătitoare de TVA, care se regăseşte la una din literele menţionate ale art. 187 alin.(21) din Codul fiscal este obligată să prezinte declaraţia privind TVA exclusiv în formă electronică. În celelalte cazuri, entitatea neplătitoare de TVA are dreptul de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat declarația privind TVA pe suport de hârtie.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele