Înregistrarea facturilor fiscale aferente livrărilor impozabile cu TVA la cota zero în Registrul general electronic al facturilor fiscale

558
Înregistrarea facturilor fiscale în RGEFF

Facturile fiscale în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA la cota zero depășeşte 100 mii lei urmează a fi înregistrate în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

În conformitate cu prevederile art. 1181 alin. (1) din Codul fiscal, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu TVA în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma şi în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA, inclusiv al valorii impozabile ajustate în condiţiile art. 98 din Codul fiscal, depăşeşte suma de 100000 lei.

Forma şi modul de înregistrare a facturilor fiscale în RGEFF sunt prevăzute în Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale aprobată prin Ordinul IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012 (publicat în Monitorul Oficial nr. 131-134 din 29.06.2012).

În conformitate cu prevederile pct. 17 din Instrucțiune, dacă la efectuarea livrărilor prevăzute la art. 104 lit. a) din Codul fiscal, furnizorul prezintă (eliberează) factura fiscală, aceasta, în temeiul art. 1181 alin. (1) din Codul fiscal, urmează a fi înregistrată în Registru în termenul stabilit.

Prin urmare, în RGEFF urmează a fi înregistrate inclusiv facturile fiscale cu suma totală mai mare de 100 mii lei impozabile cu TVA la cota zero, reieşind din faptul că potrivit prevederilor art. 96 lit. c) din Codul fiscal, cota zero a TVA reprezintă cotă de impunere cu TVA la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art. 104 din Codul fiscal.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele