Înregistrarea în RGEFF a facturii fiscale emise în scopul ajustării valorii impozabile a livrării efectuate anterior

294
Înregistrarea în RGEFF a facturii fiscale

O entitate „X” a livrat mărfuri în baza facturii fiscale XX 1111111 din 14.12.2017 în valoare de 1000000 lei pe care a înregistrat-o în termen în RGEFF. Ulterior, în baza prevederilor art. 98 din CF, entitatea a emis factură fiscală XX1111117 din 18.12.2017 în valoare de minus 200 000 lei, pe care nu a înregistrat-o în RGEFF. Riscă careva sancţiuni entitatea în situaţia dată?

Potrivit prevederilor art. 98 din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiţia prezentării documentelor de confirmare, dacă:
a) valoarea livrării impozabile, aprobată anticipat, s-a schimbat ca rezultat al schimbării preţurilor;
b) livrarea impozabilă a fost, în totalitate sau parţial, restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea;
c) valoarea impozabilă a livrării impozabile a fost redusă în urma acordării discontului.

Conform art. 1181 alin. (1) din Codul fiscal, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu TVA în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în continuare – RGEFF), în forma şi în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA, inclusiv al valorii impozabile ajustate în condiţiile art. 98 din Codul fiscal, depăşeşte suma de 100000 lei.

Forma şi modul de înregistrare a facturilor fiscale în RGEFF sunt prevăzute în Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale aprobată prin Ordinul IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012 (publicat în Monitorul Oficial nr. 131-134 din 29.06.2012).

Iar potrivit pct. 6 lit. a) din Instrucţiune, sânt obligatorii pentru înregistrare în RGEFF facturile fiscale eliberate în scopul ajustării valorii impozabile a livrării impozabile în cazurile prevăzute de art. 98 al Codul fiscal, în care valoarea impozabilă a livrării impozabile depăşeşte mărimea stabilită de art. 1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în RGEFF, inclusiv cu semnul “minus”.

Deci, în situaţia examinată, în temeiul prevederilor art. 260 alin. (41) din Codul fiscal, entităţii “X” SRL îi va fi aplicată amendă în mărime 3600 lei pentru neînregistrarea facturii fiscale XX1111117 din 18.12.2017 în RGEFF.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele