Intră în vigoare noul termen de achitare a amenzilor contravenționale

3210

Prin Legea nr. 159 din 12.10.2018 publicată în Monitorul Oficial al RM la 9.11.2018 au fost operate modificări la art. 34 alin. (3) din Codul contravenţional şi anume potrivit noilor prevederi contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale.

Conform Legii cu privire la actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017 art.56, actele normative publicate în “Monitorul Oficial al Republicii Moldova” intră în vigoare peste o lună de la data publicării sau la data indicată în textul actului normativ. Deoarece în textul Legii nr. 159 din 12.10.2018 nu este indicată data intrării în vigoare, noile prevederi ale art. 34 alin. (3) din Codul contravenţional vor intra în vigoare din 9.12.2018.

Până la intrarea în vigoare a noilor prevederi contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită în 72 de ore, ceea ce uneori este dificil de realizat atunci când în această perioadă sunt zile de odihnă.

Tax Expert consideră că noile modificări referitoare la termenul de achitare a amenzilor pentru a beneficia de reducere în mărime de 50% din suma amenzilor vor fi apreciate pozitiv de către cetățeni.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele