Modificări în calcularea amortizării în scopuri fiscale

843
Legislatie

Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezintă pentru consultare publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale și proiectul Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale.

Începând cu 01.01.2018, prin Legea nr.281 din 15.12.2017, au fost efectuate un set de modificări și completări la art.24, art.26, art.261, art.27 și art.271 din Codul fiscal și art.24 din Legea nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, prin care s-a exclus clasificarea mijloacelor fixe pe categorii de proprietate și abordarea privind determinarea valorii fiscale neamortizate a fiecărui mijloc fix prin calcul, reieșind din ponderea procentuală a valorii de bilanț a obiectului respectiv în suma totală a valorii de bilanț aferentă obiectelor atribuite la categoria respectivă. Astfel, evidența mijloacelor fixe urmează a fi efectuată pentru fiecare mijloc fix separat.

Prin urmare, Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.289/2007 conține norme depășite de legislația în vigoare, norme ce nu mai corespund realităților economice, fiind dificil de aplicat în practică de către mediul de afaceri.

Totodată, a fost elaborat un nou Catalog al mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale care ar corespunde realităților economice curente. La baza elaborării Catalogului a stat practica României, care a elaborat un catalog ce cuprinde o listă exhaustivă de mijloace fixe și durata de funcționare utilă corespunzătoare. Astfel, se propune preluarea Catalogului utilizat de către țara vecină, care este unul mult mai actual și complex.

Respectivul proiect poate fi examinat în detalii accesând linkul – Catalog; Regulament.

Data limită pentru comentarii este 30.10.2019.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele