Modificări noi în Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale

429
Forma CAS18-AN

Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1286 din 30 noiembrie 2016.

Proiectul respective Hotărârii de Guvern are drept scop racordarea prevederilor Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1286 din 30 noiembrie 2016 la modificările și completările efectuate la cadrul legal urmare a implementării Planului de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 966 din 9 august 2016.

O dată cu constituirea Agenției Servicii Publice atribuțiile Ministerului Justiției ce țin de înregistrarea și evidența organizațiilor necomerciale au fost transmise Agenției Servicii Publice.

În urma efectuării unei analize de către Ministerul Finanţelor privind rezultatele implementării mecanismului desemnării procentuale și a eficienței cadrului normativ secundar aferent mecanismului desemnării procentuale, se propune perfecționarea acestuia în vederea înlăturării neclarităților și divergențelor identificate.

Respectivul proiect poate fi examinat în detaliu conform linkului: PROIECT.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele