Modificări şi completări la Standardele Naţionale de Contabilitate

285
Proiectul declaraţiei cu privire la impozitul pe venit

Ministerul Finanţelor, prezintă spre consultare publică modificările și completările la Standardele Naționale de Contabilitate în vederea elaborării ulterioare a proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 118 din 06 august 2013.

Modificarea și completarea Standardelor Naționale de Contabilitate este necesară în vederea finalizării procesului de transpunere în legislația națională a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi.

Astfel, proiectul ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.118 din 06 august 2013, conține modificări și completări care reies din conținutul Directivei menționate și transpun prevederile acesteia în legislația națională.

De asemenea, reieșind din modificările și completările propuse entitățile care aplică Standardele Naționale de Contabilitate se vor conduce doar de prevederile acestora fără a mai avea necesitatea utilizării unor prevederi ale Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

La fel, se completează Standardul Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale” cu prevederi referitor la investițiile imobiliare și se abrogă Standardul Național de Contabilitate „Investiții imobiliare”.

Respectivul proiect poate fi examinat aici.

Data limită pentru comentarii este 21.09.2017.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele