Din 10 septembrie vom utiliza noile Regulamente la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul

1239
Modificare Codul fiscal, penal, de procedura penala

Vineri, 10 august 2018 în Monitorul Oficial nr. 295-308 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.693 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit care urmează să intre în vigoare în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial, deci la 10 septembrie 2018.

Prin Hotârărea respectivă au fost aprobate 3 Regulamente:

1) Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, conform anexei nr.1;

2) Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova, conform anexei nr.2;

3) Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenţilor, conform anexei nr.3.

Obiectivul Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător rezidă în reglementarea modului de determinare şi achitare a impozitului pe venit, a principiilor evidenţei, constatarea veniturilor impozabile şi a cheltuielilor ce se deduc în conformitate cu prevederile Codului fiscal şi ale Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.

La calcularea venitului impozabil, în venitul brut al persoanelor juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător nu se includ tipurile de venituri specificate drept neimpozabile de Codul fiscal şi Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.

Subiecţii impunerii stabiliţi prin prezentul Regulament îşi determină obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venit după contabilitatea de angajamente şi contabilitatea de casă, după caz.

Pentru determinarea venitului impozabil, rezultatul financiar obţinut de către subiecţii ce practică activitate de întreprinzător, determinat în conformitate cu cerinţele Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul viceministrului finanţelor nr.118 din 6 august 2013, sau ale Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, se corectează (majorează, micşorează) cu sumele aferente unor tipuri de venituri şi cheltuieli, care, ţinînd cont de prevederile Codului, se stabilesc conform regulilor aprobate de acesta.

Obiectivul Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova constă în reglementarea modului de calculare şi achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente, a modului de determinare a scutirilor şi deducerilor la care are dreptul contribuabilul, a modului de reţinere a impozitului pe venit la sursa de plată din plăţile efectuate în favoarea persoanelor fizice rezidente, în conformitate cu prevederile Codului fiscal şi ale Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.

Subiecţii impunerii stabiliţi prin prezentul Regulament îşi determină obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit după metoda de casă. La calcularea venitului impozabil, în venitul brut al persoanelor fizice rezidente nu se includ tipurile de venituri specificate drept neimpozabile în Codul fiscal şi în Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, precum şi cele specificate la art. 901 şi capitolul 1 al titlului X din Codul fiscal.

Obiectivul Regulamentului privind impozitul pe venitul nerezidenţilor constă în reglementarea modului de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit determinat/reţinut la sursa de plată din veniturile nerezidentului obţinute în Republica Moldova, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor Regulamente, vor fi abrogate 10 Hotărâri ale Guvernului, și anume:

1. Hotărîrea Guvernului nr.130 din 6 februarie 1998 “Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.26-27, art.191).
2. Hotărârea Guvernului nr.483 din 4 mai 1998 “Cu privire la modul deducerii cheltuielilor legate de formarea rezervelor tehnice şi rezervelor matematice ale asigurătorului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.594), cu modificările şi completările ulterioare.
3. Hotărârea Guvernului nr.484 din 4 mai 1998 “Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.595), cu modificările şi completările ulterioare.
4. Hotărârea Guvernului nr.485 din 4 mai 1998 “Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.596).
5. Hotărârea Guvernului nr.488 din 4 mai 1998 “Despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiunilor în valută străină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.599), cu modificările şi completările ulterioare.
6. Hotărîrea Guvernului nr.489 din 4 mai 1998 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.600), cu modificările şi completările ulterioare.
7. Hotărârea Guvernului nr.490 din 4 mai 1998 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de divizare a veniturilor obţinute de către nerezidenţi din sursele din Republica Moldova şi a veniturilor obţinute peste hotarele ei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.601).
8. Hotărârea Guvernului nr.1390 din 24 noiembrie 2003 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul şi condiţiile scutirii de plata impozitului pe venitul obţinut de băncile comerciale din creditele acordate pe un termen de la 2 la 3 ani şi creditele pe termen de peste 3 ani” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.239-242, art.1449).
9. Hotărârea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008 “Cu privire la aprobarea unor regulamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.32-33, art.174), cu modificările şi completările ulterioare.
10. Hotărârea Guvernului nr.144 din 26 februarie 2014 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.49-52, art.157).

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele