Notele de informare pentru anul 2018

645

Câte Note de informare trebuie să prezinte entitatea Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada anului 2018?

La data de 25 ianuarie 2019, survine termenul-limită de prezentare a următoarelor note de informare:

– Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Formele IALS 14 și IALS 18);

– Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (Forma INR 14);

– Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei în folosul angajaţilor (Forma ISAPTI 17).

În baza prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 1164 din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, în scopul determinării corecte a obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018, distingem 2 etape distincte:

a) etapa I – de la 1 ianuarie până la 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil şi se va calcula şi achita impozitul pe venit conform normelor şi cotelor în vigoare până la 30 septembrie 2018;

b) etapa a II-a – de la 1 octombrie până la 31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil şi se va achita impozitul pe venit conform normelor şi cotelor în vigoare începând cu 1 octombrie 2018.

Deci, pentru anul 2018, veniturile persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova și impozitul pe venit reținut, se vor reporta distinct pe cele două perioade fiscale, pentru etapa I – forma IALS 14, pentru etapa II – forma IALS 18.

Totodată, pentru anul 2018, se va prezenta o singură Notă de informare INR 14, iar forma ISAPTI 17 se prezintă de către contribuabilii înregistraţi în calitate de rezidenţi ai parcului IT. Companiile au obţinut statutul de rezident al parcului IT pe parcursul anului 2018, sunt obligate să prezinte până la 25 ianuarie 2019 atât notele de informare IALS 14 și IALS 18 (pentru perioada de până la obţinerea statutului de rezident al parcului IT), cât şi Nota de informare ISAPTI 17 (pentru perioada de după obţinerea statutului de rezident al parcului IT).

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele