O nouă declaraţie fiscală pentru organizațiile necomerciale – ONG17

867
Declaraţie fiscală pentru organizațiile necomerciale

Astăzi, 26 ianuarie 2018 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 27-32 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 08 din 15.01.2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17).

Prin Ordinul respectiv se aprobă se aprobă:
– formularul tipizat Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17), conform anexei nr.1;
– Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale, conform anexei nr.2.

Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului aprobat, este perioada fiscală a anului 2017.

Darea de seamă respectivă va fi întocmită de către:

  • Asociațiile obștești;
  • Fundațiile;
  • Organizațiile filantropice;
  • Cultele religioase și organizațiile social-politice;
  • Publicațiile periodice și agențiile de presă;
  • Alte tipuri de organizații necomerciale.

Noul formular include şi Anexa 1D – Raportul finaciar privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală, în care se indică utilizarea sumelor primite în urma desemnări procentuale conform destinației sau contrar destinației pe tipuri de cheltuieli.

Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17) se va prezinta nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial – astăzi, 26.01.2018.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele