Poate entitatea achita în numerar mai mult de 100000 lei lunar?

1880
Întreprinderea se achită în numerar

O entitate dorește să procure de la o gospodărie ţărănească niște mijloace fixe în sumă totală de 1 milion de lei cu achitarea în numerar. Riscă careva sancţiuni entitatea pentru depăşirea plafonului lunar al achitărilor în numerar sau nu?

Potrivit prevederilor art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, faţă de întreprinderi şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează decontări în numerar în sumă ce depăşeşte cumulativ 100 de mii de lei lunar, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcînd modul stabilit de decontare prin virament, precum şi care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari, indiferent de suma decontării efectuate, organele Serviciului Fiscal de Stat aplică sancţiuni pecuniare în proporţie de 10 la sută din sumele plătite, iar sumele amenzilor se fac venit la bugetul de stat.

Sancţiunile menţionate nu se aplică la efectuarea decontărilor cu cetăţenii, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), titularii de patente de întreprinzător şi cu bugetul public naţional, la efectuarea decontărilor de către persoanele indicate cu bugetul public naţional, cu întreprinderile şi organizaţiile, precum şi la efectuarea decontărilor de către întreprinderile şi organizaţiile ale căror drepturi la acest capitol se reglementează altfel decât în Legea nr. 62 din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia cazurilor efectuării decontărilor prin intermediari.

Este de menţionat că legislația nu stabileşte careva limite privind tipul mărfurilor sau serviciilor ce pot fi procurate cu achitarea în numerar.

Prin urmare, entitatea nu riscă careva sancţiuni și poate să procure de la categoriile menţionate (cetăţenii, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), titularii de patente de întreprinzător) orice tip de marfă sau să beneficieze de servicii în volum nelimitate şi să le achite în numerar fără a fi sancţionate.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele