Pot fi deduse în scopuri fiscale cheltuielilor privind transportarea personalului?

235
Deducerea cheltuielilor de transport

Personalul angajat al entității este transportat la locul de muncă de bază cu transportul unei întreprinderi terțe din diferite localități. În cazul dat vor fi permise la deduceri în scopuri fiscale cheltuielile ce ţin de transportarea angajaţilor?

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activitaţii de întreprinzător.

Totodată, conform pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuieli caracteristice pentru gestionarea anumitor activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît şi cu indici cantitativi.

Prin urmare,în cazul în care entitatea dispune de certitudini întemeiate vis-a-vis de necesitatea suportării, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător, a cheltuielilor pentru transportarea angajaților, acestea vor fi calificate ca cheltuieli ordinare şi necesare, care ulterior vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligatiilor privind impozitul pe venit.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele