Prezentarea declarației pe venit în cazul nereținerii depline a impozitului din salariu

687

Pe parcursul perioadei fiscale contribuabilul nu a reținut la sursa de plată impozitul pe venit în mărime deplină. Urmează oare ca persoana fizică, beneficiar al venitului din care nu a fost reținut impozitul pe venit în mărimea deplină, să depună declarația li să achite diferența la impozitul pe venit?

În conformitate cu art. 83 alin. (1) din Codul fiscal, dreptul de a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Totodată, alin. (2) al articolului menționat stabilește expres categoriile de contribuabili care au obligația de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit.

Este necesar de menționat că în cazul în care contribuabilul nu a reținut pe deplin impozitul pe venit la sursa de plată, beneficiarul veniturilor a primit mai mult tocmai cu suma menționată.

Totodată, în conformitate cu art.182 alin.(2) din Codul fiscal, obligația de a reține sau percepe impozite, taxe, majorări de întârziere (penalități) şi/sau amenzi rămâne a fi a contribuabilului a cărui persoană cu funcție de răspundere este obligată să le rețină sau să le perceapă de la o altă persoană şi să le transfere până cînd impozitele, taxele, majorările de întârziere (penalitățile) şi/sau amenzile vor fi declarate sau trebuiau să fie declarate de persoana de la care trebuia să fie reținute sau percepute ori până la stingerea lor totală în celelalte cazuri. Alineatul (3) al aceluiași articol stabilește că obligațiile fiscale ale contribuabilului pentru care persoana lui cu funcție de răspundere este responsabilă în conformitate cu articolul menționat rămân obligații ale contribuabilului până la stingerea lor deplină în cazul reținerii sau perceperii impozitelor, taxelor, majorărilor de întârziere şi/sau amenzilor de la alte persoane.

Articolul 129 pct. 6) din Codul fiscal stabilește că obligația fiscală este obligația contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în cotă procentuală, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă, aceasta luând naștere, în conformitate cu prevederile art. 169 din Codul menționat, în momentul apariției circumstanțelor, stabilite de legislația fiscală, ce prevăd stingerea ei.

Potrivit prevederilor Codului fiscal, reținerea prealabilă a impozitului pe venit se aplică aferent veniturilor achitate persoanelor fizice indicate la art. 88-91 din Codul fiscal.

Respectiv, în cazul în care persoana fizică obține venituri, care se impozitează prin prisma art. 88-91 din Codul fiscal şi a depus /urmează să depună declarația cu privire la impozitul pe venit, în conformitate cu art. 83 din Codul, urmărirea obligației de achitare a impozitului pe venit se realizează deja nu la contribuabilul responsabil de reținere la sursa de plată, ci la persoanele fizice beneficiare a venitului, cărora nu li s-a efectuat reținerea prealabilă a impozitului. Urmărirea obligației la beneficiarul venitului începe cu următoarea zi termenului stabilit de declarare.

În cazul admiterii situațiilor de diminuare a obligației fiscale aferente impozitului pe venit, față de contribuabil se vor aplica sancțiuni fiscale în conformitate cu art. 260 și art. 261 din Codul fiscal.

Prin urmare, în cazul în care contribuabilul nu a reținut pe deplin impozitul pe venit la sursa de plată, persoana fizică are obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit, precum și de a achita obligațiunea formată aferent impozitului pe venit.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele