Prezentarea tardivă a Declaraţiei privind TVA se sancționează?

402
Prezentarea cu întîrziere a declaraţiei

Societatea comercială a prezentat Declaraţia privind TVA pentru perioada lunii ianuarie 2017 la data de 10.03.2017. Ce sancţiuni riscă întreprinderea pentru prezentarea cu întârziere a Declaraţiei privind TVA?

Potrivit prevederilor art. 260 alin. (2) din Codul fiscal, prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale se sancţionează cu o amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, dar nu mai mult de 2000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate tardiv.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 234 alin. (11) din Codul fiscal, amenzile prevăzute la art. 260 alin. (1), (2) şi (3) nu se aplică în cazul în care nu apar obligaţii suplimentare privind impozite şi/sau taxe.

Astfel, în situaţia în care entitatea a prezentat cu întârziere darea de seamă fiscală Forma TVA12 pentru perioada ianuarie 2017, dar care nu conţine nici o greşeală, luând în considerație prevederile art. 234 alin. (11) din Codul fiscal, atunci entitatea nu urmează a fi sancționată în baza prevederilor art. 260 alin. (2) din Codul fiscal pentru prezentarea Declaraţiei privind TVA cu întârziere.

Însă în situaţia în care ulterior se va costata că darea de seamă respectivă conţine informaţii neveridice care au dus la diminuarea TVA declarată, atunci entitatea riscă să fie sancţionată atât în conformitate cu prevederile art. 260 alin. (2) din Codul fiscal (amendă în mărime de 200 lei), cât şi conform prevederilor art. 260 alin. (3) din Codul fiscal (amendă în mărime de 1000 lei) şi art. 261 alin. (4) din Codul fiscal (amendă egală cu 30% din suma diminuării TVA).

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele