Proiect de Lege în scopul reducerii presiunii organelor de forță asupra medului de afaceri

203
Reducerea presiunii organelor de forță asupra medului de afaceri

Ministerul Justiţiei remite spre examinare și coordonare Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative în scopul reducerii presiunii organelor de forță asupra medului de afaceri.

Proiectul de lege a fost elaborat în scopul îmbunătățirii substanțiale a climatului investițional prin reglementarea cu noi abordări, mai permisive ce vor conduce la dezvoltarea şi atragerea investiţiilor străine. În acest sens, sunt propuse ajustări la Codul penal, Codul de procedură penală, Codul contravenţional şi la o serie de acte legislative în domeniu.

CElaborarea prezentului proiect de lege se impune şi prin necesitatea creării unui mecanism de liberare de pedeapsă penală datorită reparării benevole a prejudiciului și perceperii în bugetul statului a avantajelor patrimoniale în cazul anumitor infracțiuni.

Actualmente Codul penal se caracterizează printr-un accent de represiune penală excesivă, în comparație cu legislația penală europeană. Utilizarea activă și pe scară largă a represiuni penale în cazul infracțiunilor, poate atrage după sine consecințe negative pe termen lung pentru stat.

Relaţiile sociale cu privire la economia națională sînt influenţate de transformările petrecute, în cursul dezvoltării societăţii, în întreaga viaţă economică și socială.

Aceaste completări constituie măsuri de politică penală determinată de specificul infracţiunilor economice etc., respectiv de necesitatea recuperării, cu celeritate, a prejudiciului cauzat şi nu este de natură să aducă atingere dreptului la un proces echitabil şi nici normelor constituţionale privind realizarea justiţiei.

Prin modificările propuse se instituie un nou temei de liberare de pedeapsa penală – eliberarea de pedeapsă în cazul săvârșirii infracțiunii pentru prima oară, adică eliberarea persoanei care a săvîrşit o infracţiune de la executarea reală, parţială sau totală, a pedepsei penale pronunţate prin hotărîre a instanţei de judecată, urmând ca persoanelor eliberate de pedeapsa să li se aplice probațiunea. Condițiile care trebuie să le întrunească persoanele pentru a fi liberate de răspundere sunt detaliate la noul articol 911.

Astfel, noul temei presupune că persoana va fi liberată de pedeapsa penală doar dacă:
a săvîrșit pentru prima oară una din infracțiunile economice prevăzute expres și anume:

 • Articolul 223. Încălcarea cerinţelor securităţii ecologice;
 • Articolul 224. Încălcarea regulilor de circulaţie a substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice;
 • Articolul 225. Tăinuirea de date sau prezentarea intenţionată de date neautentice despre poluarea mediului;
 • Articolul 226. Neîndeplinirea obligaţiilor de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice;
 • Articolul 227. Poluarea solului;
 • Articolul 228. Încălcarea cerinţelor de protecţie a subsolului;
 • Articolul 229. Poluarea apei;
 • Articolul 230. Poluarea aerului;
 • Articolul 231. Tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere;
 • Articolul 232. Distrugerea sau deteriorarea masivelor forestiere;
 • Articolul 235. Încălcarea regimului de administrare şi protecţie a fondului ariilor naturale protejate de stat;
 • Articolul 241. Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător;
 • Articolul 2411. Practicarea ilegală a activităţii financiare;
 • Articolul 242. Pseudoactivitatea de întreprinzător;
 • Articolul 244. Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor;
 • Articolul 2441. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice;
 • Articolul 250. Transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz;
 • Articolul 255. Înşelarea clienţilor.

a înlăturat încălcările și a reparat prejudiciul în termenul stabilit de organul de control prevăzut în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
a achitat la bugetul de stat o sumă egală cu valoarea prejudiciului material cauzat, dar nu mai mică decât dublul limitei maxime a amenzii prevăzute de sancțiunea articolului corespunzător din partea specială valoarea maximă a amenzii prevăzute de sancțiunea articolului corespunzător din partea specială.

Respectivul proiect poate fi examinat aici.

Data limită pentru comentarii este 22.01.2018.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele