Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020

161
Lege nouă pentru pentru organizaţiile necomerciale

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat şi prezintă pentru consultare publică Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020.

Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020 este elaborat în baza:
– Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărîrii Guvernului nr.886 din 06 august 2007 „Cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate”, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărîrii Guvernului nr.350 din 18 aprilie 2018 „Cu privire la aprobarea priorităţilor de politici sectoriale pe termen mediu (2019-2021)”;
– Regulamentului cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.594 din 14 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anii 2020-2022;
– Strategiei de dezvoltare instituţională a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru anii 2016-2020 şi altor acte normative.

Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense va rămâne de 9,0% – câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori (salariat și angajator). Prima calculată în sumă fixă va rămâne la nivelul anilor 2014–2019, în cuantum de 4056 lei.

Proiectul prevede că FAOAM pentru anul 2020 la venituri și la cheltuieli va constitui 838339,2 mii lei sau cu 14,4% și 11,4% mai mult la venituri și respectiv la cheltuieli comparativ cu anul curent.

Respectivul proiect și nota informativă pot fi examinate în detalii accesând linkurile – Proiect; Proiect.

Data limită pentru comentarii este 13.11.2019.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele