Putem activa fără MCC?

243
Putem activa fără MCC

În prezent utilizarea unei maşini de casă şi de control este destul de scumpă şi anevoioasă.

În primul rând e necesară procurarea unui dispozitiv relativ scump, care să corespundă cerințelor legale. Ulterior acesta trebuie înregistrat în modul corespunzător şi mai e nevoie şi de dispunerea unui contract cu o entitate de deservire a MCC.

Nu orice antreprenor incepător își poate permite astfel de costuri, iar responsabilitatea pentru neutilizarea MCC prevăzută de legislație este înaltă, iar sancţiunile sunt foarte mari.

Cu toate acestea, în temeiul prevederilor Regulamentului cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998), în prezent există activități al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea MCC, şi anume:

1. Comercializarea către populaţie a produselor agricole crescute de agenţii economici, care nu sînt plătitori ai taxei pe valoarea adăugată, pe terenurile proprii sau arendate – în pieţe, iarmaroace şi alte locuri autorizate de organele administraţiei publice locale.
2. Comercializarea de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier) a produselor agricole altor agenţi economici, precum şi serviciile pentru agricultură prestate de acestea, cu eliberarea bonurilor de plată.
3. Comercializarea obiectelor de cult religios şi a literaturii religioase, ritualurile şi ceremoniile efectuate de către organizaţiile religioase în locaşurile de cult.
4. Comercializarea ziarelor, revistelor, biletelor de loterie.
5. Serviciile prestate de transportul în comun urban în baza biletelor şi/sau abonamentelor de călătorie (la preţ fix, executate în mod tipografic).
6. Serviciile veterinare, serviciile de reparare urgentă a spaţiului locativ, instalaţiilor inginereşti, mobilierului, tehnicii de uz casnic, prestate de agenţii economici populaţiei deplasîndu-se la clientelă, cu eliberarea bonurilor de plată.
7. Desfăşurarea activităţii farmaceutice în punctele medicale din localităţile rurale în care nu sînt farmacii, cu eliberarea bonurilor de plată.
8. Activităţile desfăşurate de titularii patentelor pe baza patentei de întreprinzător.
9. Activităţile pentru care sistemele de evidenţă şi gestiune computerizată asigură emiterea facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie, imprimînd seria şi numărul facturii fiscale din diapazonul atribuit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, care îndeplinesc şi funcţia bonurilor de plată (achitare în numerar).
10. Activitatea instituţiilor financiare care se licenţiază şi se reglementează prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia operaţiunilor de schimb valutar către persoanele fizice.
11. Recepţionarea (colectarea) plăţilor fiscale obligatorii, precum şi a plăţilor nefiscale de către organele fiscale şi/sau primării, cu eliberarea documentelor de evidenţă strictă ale Serviciului Fiscal de Stat”.
12. Prestarea serviciilor de către avocaţi.
13. Activitatea notarială.
14. Activitatea executorului judecătoresc.
15. Activitatea de mediator.
16. Asigurarea alimentaţiei elevilor şi personalului din instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general pe durata anului de studii. La finele gestiunii zilnice se întocmeşte documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conţine totalitatea operaţiunelor economice efectuate.
17. Comercializarea către populaţie a bunurilor şi serviciilor de alimentaţie publică, în perioada desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi diverselor măsuri cultural-sportive – în parcuri şi străzi, precum şi în alte locuri publice, autorizate de autorităţile publice locale şi/sau centrale cu informarea organului fiscal respectiv. La finele gestiunii zilnice se întocmeşte documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conţine totalitatea operaţiunelor economice efectuate.
18. Încasarea taxelor de aderare, cotizaţiilor/cotizaţiilor de membru, cu eliberarea bonului de plată.
19. Încasarea amenzii la locul constatării contravenţiei, cu eliberarea chitanţei.

Pentru genurile de activitate indicate la pct. 12 – 15 se eliberează bonul de plată şi/sau factura.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele