Restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat

330
Restituirea plăților

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 244-251 din 14 iulie 2017 (sinteza economico-financiară a acestuia o puteţi găsi aici) a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi al Ministerului Mediului al Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat (nr. 103/56, 3 iulie 2017).

În scopul stabilirii mecanismului de restituire a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat și în conformitate cu art. 176 alin. (1) din Codul fiscal a fost aprobat Regulamentul privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, conform anexei la prezentul ordin.

Totodată, se supun restituirii în conformitate cu prevederile prezentului Regulament doar plățile pentru poluarea mediului încasate la conturile trezoreriale, până la data de 31 decembrie 2016.

Restituirea plăților respective se va iniția în baza cererilor depuse de către contribuabili la Ministerul Mediului.

Cererea urmează să conțină informații despre:

– denumirea plătitorului;
– codul fiscal al plătitorului;
– adresa plătitorului, date de contact;
– cuantumul sumei plăților pentru poluarea mediului, care urmează a fi restituită;
– rechizitele bancare la care urmează a fi restituite mijloacele bănești.

De asemenea, vor fi anexate la cerere, acte care confirmă achitarea în plus a plăților respective, precum și necesitatea restituirii sumei achitate.

Cererea urmează a fi autentificată:
a) pentru persoanele juridice – prin semnătura administratorului sau a persoanelor cu funcții de răspundere ale acestuia;
b) pentru persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător cu statut de persoană fizică – prin semnătura acestuia sau a persoanei împuternicite în mod legal;
c) pentru persoanele fizice ce practică activitate independentă – prin semnătura contribuabilului plătitor sau a persoanei împuternicite în mod legal.

În cazul în care cererea contribuabilului nu întrunește toate condițiile necesare menționate în Regulament și se creează condiții de imposibilitate a restituirii sumei plătite în plus sau eronat, Ministerul Mediului în termen de 20 zile lucrătoare va informa solicitantul, în scris, despre motivele în cauză.

Dacă cererea depusă nu va întruni toate cerințele necesare prevăzute, Ministerul Finanțelor va anunța contribuabilul în termen de 20 de zile lucrătoare despre imposibilitatea restituirii plăţilor.

Posibilitatea de restituire este valabilă ca şi pentru celelalte impozite şi taxe timp de 6 ani din data efectuării plăților.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele