Scutire pentru persoana întreținută care-și face studiile peste hotare, este posibil?

389
scutirea pentru persoana intretinuta

Copilul student își face studiile în România. Pot beneficia de scutire pentru persoana întreținută părinții acestuia?

Art. 35 alin. (1) din Codul fiscal stabilește dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit.
Potrivit alin. (2) al art. în cauză, persoana întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos:

Potrivit alin. (2) din articolul menționat, persoana întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depăşeşte suma de 10620 lei anual.

Totodată, în baza prevederilor art. 5 lit. a) pct. i) din Codul fiscal, persoana fizică are statut de rezident inclusiv în cazul în care acesta se află la învățătură peste hotare.

În conformitate cu prevederile pct. 34 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, documentele care confirmă dreptul la scutirea pentru persoana întreținută sunt:
– documentele indicate în pct. 30 din Regulamentul menționat, care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;
– copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) sau copia certificatului de naștere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreținută este un ascendent al contribuabilului);
– copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
– copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere);
– copia documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova).

Respectiv, în situația dată ambii părinți pot beneficia de scutirea pentru persoana întreținută pentru copilul aflat la studii în România, dacă respectă condițiile enumerate mai sus.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele