Se admit corectări în factura fiscală ținând cont de noua Lege a contabilității?

2023
factura fiscala

Se admit corectări în factura fiscală ținând cont de noua Lege a contabilității?

După cum știm la 1 ianuarie 2019 a intrat în vigoare noua lege a contabilității – Legea contabilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 .

Potrivit art. 11 alin. (14) și (15) din noua lege, efetuarea corectărilor în documentele primare care justifică operaţiunile de casă și de plată este interzisă. Documentele primare, cu excepția celor prevăzute la alin. (14), pot fi corectate, cu indicarea datei efectuării corectării, numelui, prenumelui contabilului-șef și/sau ale persoanei responsabile și cu aplicarea semnăturii.

Potrivit prevederilor legii vechi (în vigoare până la 01.01.2019), corectările în documentele primare care justifică operaţiunile de casă, bancare, de livrare şi achiziţie a bunurilor economice şi a serviciilor nu se admit. Totodată, în baza pct. 10 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998, facturile fiscale completate cu greşeli, radieri, corectări se anulau prin efectuarea înscrierii “deteriorat”.

Deci, ținând cont de modificările operate în legislație, în prezent Legea prevede posibilitatea corectării facturilor fiscale, cu indicarea datei efectuării corectării, numelui, prenumelui contabilului-șef și/sau ale persoanei responsabile și cu aplicarea semnăturii.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele