Se mai sancţionează desfăşurarea activităţii fără licenţă?

476
Licensed Stamp

Se mai sancţionează desfăşurarea activităţii fără licenţă, ţinând cont de recenta Hotărâre a Curţii Constituţionale?

Prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 30.01.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 pct. 4 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 3.01.1992 s-a dispus: Se declară neconstituţională taxtele “activităţii fără de licenţă” şi “amendă în mărimea venitului brut” din art. 10 pct. 4 din Legea nr. 845-XII din 3.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

În baza prevederilor art. 10 pct. 4 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 3.01.1992, pentru desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, Serviciul Fiscal de Stat, Agenţia Servicii Pu sau alt organ abilitat cu atribuţia de eliberare a licenţei aplică amendă în mărimea venitului brut din realizarea obţinută în urma activităţilor menţionate.

Prin Hotârârea Curţii Constituţionale nr. 33 din 10.10.2013 privind interpretarea articolului 140 din Constituţie, Curtea a reţinut că potrivit art. 140 legile şi alte acte normative sau unele părţi ale acestora devin nule din momentul adoptării hotărârii corespunzătoare a Curţii Constituţionale. Hotărârile Curţii Constituţionale sunt definitive şi nu pot fi atacate.

Prin urmare, în situaţia în care va constata desfăşurarea activităţii fără licenţă, organele abilitate nu mai pot aplica sancţiunea prevăzută la art. 10 pct. 4 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

Însă, este de menţionat că desfăşurarea activităţilor fără licenţă este pasibilă sancţiunilor în baza prevederilor Codului contravenţional, şi anume: art. 169, 179, 248, 263 alin. (4), 2771, 284, 286, 290, 2932, 3042, 305, 364 din Codul contravenţional, care pot fi aplicate în continuare prin întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie.

Totodată, în baza art. 34 alin. (3) din Codul contravenţional, entităţile sunt în drept să achite jumătate din amenda contravenţională stabilită dacă este achitată în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele