SFS atenţionează cum deosebim un inspector fiscal de un escroc

178
Serviciul Fiscal de Stat

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) vine cu un mesaj de atenţionare către toţi agenţii economici. Potrivit SFS, în perioada sărbătorilor de iarnă creşte riscul escrocheriilor pe diferite segmente. Un caz aparte reprezintă persoanele care se prezintă drept inspectori fiscali şi fac tentative ilegale de verificare a agenţilor economici pentru a obţine foloase financiare. Pentru a evita astfel de situaţii, SFS vine cu o serie de precizări din regulamentul cu privire la efectuarea controalelor fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 132 alin. (4) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat efectuează controlul fiscal și constată contravențiile.

Controlul fiscal la faţa locului poate fi efectuat numai în temeiul unei decizii scrise a conducerii Serviciului Fiscal de Stat, conform prevederilor art. 134 alin. (6) și art. 216 alin. (2) din Codul fiscal. Agentul economic este în drept să ceară actul care confirmă această decizie.

Respectiv, în scopul executării prevederilor menţionate, controalele fiscale se vor efectua numai în temeiul Deciziei privind iniţierea controlului. Decizia privind iniţierea controlului se întocmește și în cadrul inițierii procesului de constatare a faptei contravenționale.

De menționat că, începând cu 1 ianuarie 2018, a fost lansat în exploatare industrială modulul “Control fiscal – persoane juridice” etapa I din Sistemul Informațional Automatizat “Sistem de Management al Cazurilor”, care va permite monitorizarea acțiunilor de control la fiecare etapă de desfășurare.

Totodată, funcţionarilor fiscali, drept o confirmare a împuternicirilor lor, li se eliberează legitimaţii, potrivit art. 148 alin.(4) din Codul fiscal, al căror model şi mod de eliberare sunt stabilite de Serviciul Fiscal de Stat. Legitimația reprezintă un document oficial ce adevereşte statutul juridic al funcționarului fiscal şi confirmă împuternicirile acestuia în exercitarea atribuțiilor.

Modelul legitimaţiei este aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.463 din 28 martie 2017.

Astfel, la iniţierea controlului fiscal la faţa locului sau la inițierea procesului de constatare a faptei contravenționale, funcţionarul este obligat să prezinte contribuabilului Decizia de iniţiere a controlului şi legitimaţia de serviciu.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele