Suntem obligaţi să avem POS-terminal?

537
Obligativitatea terminalului pos

POS-terminalul (din limba engleză „point of sale”) – este un dispozitiv electronic cu programă tehnică pentru primirea cardurile de plată, pot fi utilizate carduri cu cip, bandă magnetică și carduri fără contact, precum și alte dispozitive care au posibilitatea non-contact.

De asemenea, sub noțiunea de POS-terminal se subînțelege adesea un întreg sistem hardware și software, care este instalat la locul de muncă al casierului.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, contribuabilii sunt obligați să efectueze încasările bănești în numerar prin intermediul dispozitivelor și sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar.

Potrivit prevederilor art. 71 pct. 1) din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, agenții economici (cu excepția asociațiilor de economii și împrumut și organizațiilor de microfinanțare) al căror volum de vânzări din comerțul cu ridicata și/sau cu amănuntul și/sau din prestarea de servicii a depășit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent sânt obligați, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS și să asigure posibilitatea de achitare a plăților prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepția rețelelor de comerț ambulant) în care, în aceeași perioadă, volumul de vânzări a depășit suma de 500000 de lei. Această obligațiune apare începând cu 1 iulie 2012 la fiecare agent economic pentru toate subdiviziunile care au îndeplinit condițiile menționate.

Totodată, prevederile pct. 2) al aceluiași alineat stabilește că agenții economici al căror volum de vânzări din comerțul cu ridicata și/sau cu amănuntul și/sau din prestarea de servicii a depășit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent nu sânt obligați să instaleze terminale POS până la 1 iulie a anului imediat următor, inclusiv în subdiviziunile în care, în aceeași perioadă, volumul de vânzări a depășit suma de 500000 de lei, în cazul în care:
– achitarea plăților a fost efectuată exclusiv fără numerar, cu excepția celor efectuate de băncile comerciale;
– activitățile menționate se desfășoară în sate (comune), cu excepția celor aflate în componența municipiilor și orașelor.

Deci, în cazul în care entitatea dvs. se incadrează în condiţiile enumerate mai sus, aceasta este obligată să-şi instaleze POS-terminal.

Menţionăm că pentru nerespectarea prevederilor art. 71 pct. 1) din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, agentul economic se sancționează cu amendă de 6000 de lei pentru fiecare caz. În cazul în care agentul economic nu s-a conformat prevederilor art. 71 în termen de 30 de zile de la data aplicării amenzii, i se va aplica o amendă în mărime de 18000 de lei.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele