Termenul limită de prezentare a declarației privind impozitul pe venit în anul 2017

295
Termenul limită de prezentare a declaraţiei pe venit

Care este termenul de prezentare a declarației privind impozitul pe venit în anul curent, ținând cont de modificările în legislație și din faptul că 25 martie și 30 aprilie sunt zile de odihnă?

Mai întâi de toate trebuie să menționăm că pentru prima dată avem 2 termene limită diferite de prezentare a declarației pe venit – unul pentru persoanele fizice cetățeni și altul pentru entități.

Acest fapt se datorează modificărilor recente operate în legislație, și anume prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 (în vigoare din 01.01.2017) a fost modificat art. 83 din Codul fiscal, iar potrivit noilor prevederi persoanele fizice cetățeni prezintă declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2016 nu mai târziu de data de 30 aprilie, iar entitățile – nu mai târziu de data de 25 martie 2017.

În anul curent atât ziua de 25 martie, cât și 30 aprilie sunt zile de odihnă. Deci, care va fi termenul limită în cazul dat?

Relatăm că potrivit prevederilor art. 129 pct. 8) din Codul fiscal, termenul de stingere a obligaţiei fiscale reprezintă perioadă, stabilită conform legislaţiei fiscale, în care trebuie să fie executată obligaţia fiscală, incluzînd şi ultima sa zi în orele de program ale organului fiscal.

Dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă. În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic, ultima zi se consideră ziua deplină. În mod analogic se determină şi termenele de executare a altor acţiuni prevăzute de legislaţia fiscală.

Prin urmare, în anul curent, termenul limită de prezentare a declarației privind impozitul pe venit pentru anul 2016 este:

   27 martie pentru entități;
    2 mai pentru persoane fizice cetățeni.

   Totodată, atât entitățile, cât și persoanele fizice cetățeni, în cazul în care vor prezenta declarația în format electronic, au termenul limită de prezentare ora 23.59 în ziua de 27 martie și respectiv 2 mai.

   Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele