Urmează a fi declarate și impozitate veniturile din dobânzile la depozitele în conturi bancare?

610
Impozitarea veniturilor din dobânzi

Un cetăţean al Republicii Moldova deţine depozite în conturi bancare în țară și peste hotarele ţării şi obţine lunar venituri sub formă de dobânzi. Urmează de stabilit care-s obligațiile fiscale ale persoanei fizice şi dacă trebuie să declare veniturile respective?

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (7) din Legea nr. 1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, nu se impozitează, pînă la 1 ianuarie 2020, dobînzile persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor înregistrate într-o formă de organizare juridică a activităţii de întreprinzător, de la depozitele bancare, valorile mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni şi valorile mobiliare, care sînt instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi certificatele bancare de depozit şi cambiile bancare; depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Prin urmare, dobânzile obţinute în anul 2017 de la depozitele de la băncile de pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt venituri impozabile şi nu urmează a fi declarate.

Cu referire la dobînzile persoanei fizice rezidente obţinute de la depozitele bancare de peste hotarele ţării, este de menţionat că potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, obiect al impunerii îl constituie venitul din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.

Prin urmare, persoana fizică rezidentă urmează să declare venitul sub formă de dobândă obţinut de la depozitele bancare de peste hotarele ţării, să achite impozitul pe venit şi să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele