Vezi Proiectul Legii aferent implementării conceptului de constatare amiabilă de accident

192

Ministerul Afacerilor Interne, prezintă spre consultare publică Proiectul modificărilor Legii nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule și a Codul contravenţional.

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne în conformitate cu principiile stabilite în Strategia naţională pentru siguranţă rutieră, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1214 din 27 decembrie 2010, în scopul asigurării unui management eficient în domeniul siguranţei traficului rutier care include îmbunătăţirea legislaţiei rutiere reieşind din bunele practici aplicate de statele europene.

La acest capitol este de menţionat că, o bună parte din timpul de serviciu al Poliţiei – instituţie abilitată cu atribuţii de monitorizare a respectării legislaţiei în traficul rutier, este rezervat pentru documentarea accidentelor rutiere neînsemnate, soldate doar cu pagube materiale, anual fiind înregistrate circa 11 mii asemenea accidente.

În timpul aşteptării intervenţiei Poliţiei la locul accidentului rutier, autovehiculele implicate creează obstacole pentru circulaţie rutieră, servind una din principalele cauze ale ambuteiajelor în trafic în orele de vârf.

În acest sens se propune implementarea conceptului de constatare amiabilă de accident. Astfel, art. 26 din Codul contravențional nr. 218 din 24.10.2008 se completează cu un nou caz de înlăturare a răspunderii contravenţionale pentru fapta ce conţine elementele constitutive ale contravenţiei (lit.f)), și anume, cazul constatării amiabile a accidentului rutier, iar la articolul nou 311 „Constatarea amiabilă a accidentului rutier” se definesc normele de aplicare a acesteia. Corespunzător este modificat și articolul 446 din Codul contravențional.

Totodată, în scopul eliminării lacunelor privind calificarea legală a faptei, comisă de către conducătorul de vehicul urmare încălcarării regulilor de circulaţie rutieră, soldată cu cauzarea de vătămări corporale neînsemnate victimei, precum și al excluderii acestei situații din cazurile de accident de autovehicul pasibile aplicării procedurii de constatare amiabilă, a fost propusă completarea corespunzătoare a articolului 242 alin.(1) din Codul contravențional, or la articolul 242 alin.(2) este încadrată juridic fapta similară soldată cu cauzarea de vătămări corporale uşoare victimei.

Procedura propusă de constatare amiabilă reduce timpul pe care cei implicaţi în accident îl petrec la locul accidentului, iar ulterior, între Politie şi asigurător, pentru a acumula toate actele necesare reparaţiei autovehiculului.

Pe de altă parte, efectivul Poliţiei, nefiind implicat la documentarea accidentelor neînsemnate, va fi reamplasat pentru monitorizarea circulaţiei rutiere, menţinerea ordinii şi securităţii publice pe sectoarele complicate, sporind astfel receptivitatea Poliţiei faţă de necesităţile concrete ale comunităţii.

Scopul constatării amiabile este simplificarea procesului în cazul unui accident rutier fără victime şi soluţionarea situaţiei fără intervenţia Poliţei. În această ordine de idei, atragem atenţia că constatarea amiabilă nu este echivalentă cu recunoaşterea vinovăţiei, ci exprimă consensul participanţilor la accident despre cum s-a desfăşurat evenimentul şi reprezintă documentul necesar și suficient pentru soluţionarea dosarelor de daună de către asigurator.

Procedura de constatare amiabilă de accident se aplică numai în cazul în care
au fost implicate doar două autovehicule soldate doar cu daune materiale, ambii şoferi implicaţi în accident având obligația de completare corectă şi semnare a formularelor de constatare amiabilă, iar asigurătorul nu este în drept de a solicita documentarea accidentului de către Poliţie.

Formularul de constatare amiabilă se eliberează de către asigurător în momentul perfectării asigurării. Potrivit practicii internaționale, acesta este format din două pagini identice autocopiative, cu aceeaşi valoare juridică, fiecare conducător completează corect şi complet una din secţiunile formularului fie cea din dreapta, fie cea din stânga – intitulate vehiculul A şi vehiculul B şi îşi păstrează câte o pagină.

De asemenea, formularul urmează să conţină şi instrucţiuni de folosire. Informaţiile care se completează vizează:
– data şi locul producerii accidentului;
– datele de identificare ale şoferilor implicaţi;
– datele de identificare ale proprietarilor vehiculelor implicate;
– datele vehiculelor implicate;
– datele propriilor societăţi de asigurare RCA;
– informaţii privind circumstanţele producerii accidentului.

După completarea formularului, acesta urmează a fi depus la asigurător. Depunerea formularului de către oricare dintre cele doua părţi implicate reprezintă o cerere de despăgubire şi obligă asigurătorul să efectueze constatarea pagubelor şi să stabilească vinovăţia. Totodată, asigurătorul va fi obligat să elibereze documentul de plasare în reparaţie a vehiculului.

Constatul amiabil conduce, din perspectiva conducătorilor auto, la excluderea procedurii de cele mai multe ori birocratice, care trebuie urmată, ca şi consecinţă a unui accident rutier. De asemenea, constatul amiabil conduce la scurtarea procedurilor de recuperare a prejudiciilor în caz de accidente de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale si reprezintă o alternativa în soluţionarea lor, protocolarea acestora de către Poliţie rămânând în vigoare în condiţiile legii.

Concomitent, aplicarea procedurii de constatare amiabilă va permite eliminarea aplicării către părţile implicate a sancţiunii contravenţionale (atât amendă, cât şi puncte de penalizare), singura sancţiune fiind penalizarea din partea asigurătorului prin majorarea primei de asigurare pentru anul următor, permițând totodată utilizarea mai eficientă a forţelor şi mijloacelor Poliţiei de patrulare.

Respectivul proiect poate fi examinat aici.

Data limită pentru comentarii este 12.10.2017.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele