Vezi Proiectul SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”

236

Ministerul Finanțelor remite spre examinare și coordonare Proiectul Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”.

Proiectul Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” a fost elaborat în vederea finalizării procesului de transpunere în legislația națională a Directivei 2013/34/EU, dar și a stabilirii unui cadru normativ care ar asigura întocmirea conformă a situațiilor financiare consolidate de către entitățile care aplică Standardele Naționale de Contabilitate.

Deci, proiectul SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” are la bază Directiva 2013/34/UE, Cadrul general conceptual pentru raportarea financiară şi IFRS 10 ”Situaţii financiare consolidate”.

Obiectivul standardului menționat constă în stabilirea componenţei, formatelor şi a modului de întocmire a situaţiilor financiare consolidate, de asemenea, reglementează modul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare consolidate ale entităţilor-mamă care aplică Standardele Naţionale de Contabilitate.

Raportarea financiară conformă cu cerințele reglementărilor Uniunii Europene urmează să îmbunătățească calitatea acestora, să majoreze gradul de transparență a informațiilor prezentate în situațiile financiare, fapt care ar conduce la o accesibilitate mai înaltă la piața de capital și o încredere a fondatorilor, proprietarilor, investitorilor, creditorilor în situațiile financiare consolidate întocmite de grupuri de entități.

Respectivul proiect poate fi examinat aici.

Data limită pentru comentarii este 15.11.2017.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele