Citeşte în Monitorul Oficial nr. 144-148 de astăzi, 5 mai 2017

253
Monitorul Oficial al Republicii Moldova

În ediția nr. 144-148 a Monitorului Oficial de astăzi sunt publicate următoarele documente oficiale:

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

228. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (nr. 146-VIII, 21 aprilie 2017)

229. Lege pentru completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (nr. 31, 17 martie 2017)

230. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 284/2004 privind comerțul electronic (nr. 149-VIII, 27 aprilie 2017)

231. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2004 privind comerţul electronic (nr. 59, 6 aprilie 2017)

232. Hotărîre privind aprobarea Programului legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, pentru anul 2017 (nr. 1, 24 februarie 2017)

233. Hotărîre privind revizuirea tarifelor la serviciile medico-sanitare contra plată (nr. 65, 6 aprilie 2017)

234. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 76, 28 aprilie 2017)

235. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl (nr. 147-VIII, 26 aprilie 2017)

236. Decret privind numirea în funcţiile de conducere ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (nr. 148-VIII, 26 aprilie 2017)

237. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 150-VIII, 1 mai 2017)

238. Decret privind numirea domnului Andrei NEGUȚA în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federația Rusă (nr. 151-VIII, 3 mai 2017)

239. Decret privind numirea domnului Victor SOROCEAN în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Belarus, precum și de Reprezentant Permanent și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lîngă organele statutare și alte organe ale Comunității Statelor Independente (nr. 152-VIII, 3 mai 2017)

240. Decret privind numirea domnului Victor OSIPOV în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Austria, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă OSCE și Reprezentant pe lîngă Biroul Națiunilor Unite de la Viena (nr. 153-VIII, 3 mai 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

55. Decizie de Inadmisibilitate a sesizării nr. 6g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din alineatul (1) al articolului 318 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (executarea sancţiunii arestului contravenţional) (nr. 5, 19 ianuarie 2017)

56. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 26g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 35 din Codul contravențional al Republicii Moldova (privarea de dreptul de a conduce vehicule [nr. 2]) (nr. 23, 10 martie 2017)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

333. Hotărîre privind aprobarea Programului de cooperare în domeniile educației și științei între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Capacităților Umane al Ungariei pentru anii 2017-2019, semnat la Budapesta la 10 martie 2017 (nr. 244, 26 aprilie 2017)

334. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la controlul persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor în punctele comune de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și România (nr. 254, 27 aprilie 2017)

335. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 7 august 2008 (nr. 255, 27 aprilie 2017)

336. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 133 din 24 februarie 2014 (nr. 256, 28 aprilie 2017)

337. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 261, 2 mai 2017)

338. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Addendumului nr.1, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al implementării reformei învăţămîntului vocaţional/tehnic din Republica Moldova, semnat la 15 mai 2014 (nr. 262, 2 mai 2017)

339. Hotărîre сu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova şi Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, încheiat la Geneva la 16 martie 2017 (nr. 263, 2 mai 2017)

340. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind abordarea integrată a siguranței, securității și deservirii în timpul meciurilor de fotbal și altor evenimente sportive, întocmită la Saint-Denis la 3 iulie 2016 (nr. 264, 2 mai 2017)

341. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (nr. 265, 3 mai 2017)

342. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei obiectelor şi mijloacelor financiare necesare în anul 2017 pentru realizarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020 (nr. 266, 3 mai 2017)

343. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 267, 3 mai 2017)

344. Hotărîre pentru aprobarea Aranjamentului, încheiat prin schimb de note, între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului al Ungariei cu privire la exercitarea unei munci remunerate de către membrii de familie care au domiciliul comun cu membrul misiunii diplomatice sau oficiului consular, semnat la Budapesta şi Chişinău la 10 martie 2017 (nr. 268, 3 mai 2017)

345. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 32 alineatul (1) din Legea nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic (nr. 269, 3 mai 2017)

346. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015 (nr. 270, 3 mai 2017)

347. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a conductei de transport gaze pe direcția Ungheni – Chișinău (faza a II-a a implementării proiectului „Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova”) (nr. 271, 3 mai 2017)

348. Hotărîre cu privire la prestarea serviciilor de reabilitare profesională în cadrul Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare (nr. 272, 3 mai 2017)

349. Hotărîre cu privire la numirea domnului Andrei NEGUŢA în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă (nr. 273, 3 mai 2017)

350. Hotărîre cu privire la numirea domnului Victor SOROCEAN în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Belarus, precum și de Reprezentant Permanent şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova pe lîngă organele statutare şi alte organe ale Comunităţii Statelor Independente (nr. 274, 3 mai 2017)

351. Hotărîre cu privire la numirea domnului Victor OSIPOV în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Austria, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă OSCE şi Reprezentant pe lîngă Biroul Naţiunilor Unite de la Viena (nr. 275, 3 mai 2017)

352. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a doamnei Victoria IFTODI (nr. 277, 3 mai 2017)

353. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Igor GROSU (nr. 278, 3 mai 2017)

354. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Eduard VECVERT (nr. 279, 3 mai 2017)

355. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale (nr. 280, 3 mai 2017)

356. Hotărîre cu privire la împrospătarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat (nr. 281, 3 mai 2017)

357. Hotărîre cu privire la aprobarea normei didactice și a costului unei ore academice a formatorilor Institutului Naţional al Justiţiei (nr. 282, 3 mai 2017)

358. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Aranjamentului administrativ pentru implementarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia (nr. 283, 3 mai 2017)

359. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind coridorul internaţional de transport Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Caspică şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 284, 3 mai 2017)

360. Hotărîre сu privire la aprobarea semnării Declarației de colaborare dintre Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi Oficiul Ceh de Statistică (nr. 285, 3 mai 2017)

361. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30 decembrie 2005 (nr. 286, 3 mai 2017)

362. Dispoziţie (nr. 40-d, 2 mai 2017)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

841. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 59, 28 aprilie 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

842. Ordin privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 103 din 9 decembrie 2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor (nr. 68, 11 aprilie 2017)

843. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 70, 20 aprilie 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

844. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Miron Iacob (nr. 277, 3 mai 2017)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova

845. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 1/2017 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) (nr. 63, 18 aprilie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

846. Hotărâre pentru modificarea punctului 14 din Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.11 din 7 aprilie 2010 (nr. 7, 30 martie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

847. Hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează la unele Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (nr. 57/2017, 23 februarie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

848. Hotărâre referitor la confirmarea Ordinului Preşedintelui Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare ”Privind organizarea managementului instituțional” (nr. 17/2, 21 aprilie 2017)

849. Hotărâre cu privire la unele măsuri față de acționariatul Societății pe acțiuni „MOLDASIG” (nr. 17/3, 21 aprilie 2017)

850. Hotărâre сu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „SAFETY-BROKER” S.R.L. (nr. 17/4, 21 aprilie 2017)

851. Hotărâre сu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni ”BS-LEASING GRUP” (nr. 17/8, 21 aprilie 2017)

852. Hotărâre сu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Societăţii cu Răspundere Limitată „INFODEBIT CREDIT REPORT” (nr. 17/9, 21 aprilie 2017)

853. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „COBUSCA VECHE” (nr. 17/10, 21 aprilie 2017)

854. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 19/1, 28 aprilie 2017)

855. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 19/2, 28 aprilie 2017)

856. Hotărâre сu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 19/3, 28 aprilie 2017)

857. Hotărâre сu privire la neprezentarea de către unele asociaţii de economii şi împrumut a situațiilor financiare anuale (nr. 19/4, 28 aprilie 2017)

858. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „VORNICENI” (nr. 17/13-O, 21 aprilie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

859. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 265/13 din 11 aprilie 2017 cu privire la aprobarea proiectului Regulamentului privind activitatea Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorilor.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

860. Ordin despre modificarea Ordinului IFPS nr. 1108 din 7 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale (nr. 345, 3 martie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

861. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii (nr. 87, 6 aprilie 2017)

862. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 102, 27 aprilie 2017)

863. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 103, 27 aprilie 2017)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte

Sinteza economico-financiară a Monitorului Oficial de astăzi o puteţi găsi pe portalul nostru aici.

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele